Riječ direktora

Iako je u proteklih nekoliko godina recesija ostavila velike posljedice na cjelokupan finansijski sektor, naše Društvo se uspjelo uspješno profilisati kao ozbiljan učesnik na tržištu osiguranja. Ostvareni rezultati su najbolji pokazatelj uspješno definisane i implementirane poslovne strategije Društva. Pored relativno velikog broja društava za osiguranje i snažne konkurencije na tržištu osiguranja RS i FBIH, izazov je iz godine u godinu ostvarivati zavidne poslovne rezultate, posebno imajući u vidu sve teže uslove poslovanja. Međutim, sa jasnom vizijom i sve višim ciljevima koje pred sebe postavljamo, iz godine u godinu, navedene okolnosti su dodatna motivacija za napredovanje i u narednom periodu.

Naša prodajna mreža se kontinuirano širi na područje cijele Bosne i Hercegovine, jer želimo da budemo dostupni svim našim osiguranicima. Razvojem prodajne mreže, edukacijom preuzimača osiguranja, povećanjem broja zaposlenih i stalnim unapređenjem efikasnosti poslovanja, konstantno unapređujemo naše usluge. Kako bi krajnji korisnici naših usluga bili maksimalno zadovoljni, konstantno radimo na povećanju produktivnosti naših zaposlenih te njihovom stručnom osposobljavanju.

Akcenat koji je stavljen na klijente potvrđuje i činjenica da konstantno proširujemo paletu usluga te pružamo kvalitetnu tehničku podršku na teritoriji cijele BiH. Takođe, našim klijentima smo omogućili besplatno pravno savjetovanje i pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva.

Posebno bih istakao odgovorno ulaganje sredstava gdje smo vrlo oprezni kako bi se maksimalno amortizovao uticaj svih nepredviđenih situacija. Planirane i dobro osmišljene investicije doprinijele su funkcionalnosti i stabilnosti Društva. Istovremeno, saradnja sa renomiranim reosiguravajućim društvima iz zemlje i okruženja garant je pokrića svih nepredviđenih slučajeva, što nam je posebno važno u segmentu naknade šteta.

Na kraju, izražavam veliku zahvalnost svim našim osiguranicima na ukazanom povjerenju, saradnicima i regulatornim organima na uspješnoj saradnji i izgrađenom uzajamnom poštovanju i povjerenju s uvjerenjem da će se ovaj odnos unaprijediti.

Društveno - odgovorno poslovanje
Osiguranje Aura kao društveno odgovorna kompanija je prijatelj, sponzor i donator mnogim udruženjima, kolektivima i fizičkim licima. Naročito vodi računa o djeci i omladini, ulažući u sport i kulturu. Kroz niz sponzorskih aktivnosti podržalo je od samog početka svog poslovanja razvoj i afirmaciju sporta, nauke, kulture i privrede.
Želja nam je da našu zajednicu učinimo naprednijom i bogatijom za buduće generacije i zato pomažemo nemalom broju lica kojima je potrebna pomoć.
Osiguranje Aura a.d. se pri izboru projekata koje će sponzorisati i donirati rukovodi kriterijumima korisnosti projekata za zajednicu i potrebe društva.