Kasko osiguranje

U lepezi ponude osiguravajućih usluga Osiguranja Aura može se posebno istaći ponuda auto-kasko osiguranja koja predstavlja vrstu dobrovoljnog osiguranja od štete na motornim vozilima. Ono je dobro rješenje za one koji žele da budu sigurni da će svaka šteta na vozilu biti nadoknađena, bez obzira na to da li je izazvana vlastitom ili tuđom krivicom.

Potpunim kasko osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita za sve vrste motornih vozila od sljedećih rizika: saobraćajne nezgode uključujući i troškove oštećenja vozila prilikom izvlačenja, odnosno spasavanja, zatim nestanka stvari koje čine sastavni dio vozila, prevoza i vuče do najbliže radionice itd, pada ili udara nekog predmeta, požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, snježne lavine, manifestacija i demonstracija, obijesti trećih lica, poplave, bujica i visoke vode itd.
Uz standardni ful kasko koji pokriva sve vrste rizika postoje opcije zaštite i samo određenih vrsta rizika po veoma povoljnim cijenama tako da je moguća zaštita samo stakala, farova ili osiguranje vozila u stanju mirovanja. Tako na primjer dopunski oblik kasko osiguranja „parking“ pokriva sve oblike rizika u slučaju da vozilo neko ogrebe ili na bilo koji način ošteti na parkingu.

Djelimična kasko osiguranja po različitim kombinacijama su:

Kombinacija A - požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, snježna lavina - samo za putnička vozila bilo gdje da se vozilo nalazi, a moguća je kombinacija samo za vrijeme mirovanja vozila
Kombinacija B - štete na putničkim vozilima koje su neposredno prouzrokovane od divljači i domaćih životinja
Kombinacija C - lom i oštećenja stakala, na putničkom vozilu, teretnom vozilu i autobusu, osim ogledala i stakala na svjetlosno signalnim uređajima i krovu
Kombinacija D - troškovi vuče ili prevoza putničkog automobila do mjesta prebivališta, odnosno sjedišta osiguranika
Kombinacija E - lom i oštećenja farova na putničkom vozilu
Kombinacija F – parkiralište - šteta zbog oštećenja parkiranog ili zaustavljenog osiguranog putničkog vozila, koja nastaje neposrednim dodirom nepoznatog vozila i šteta zbog snježnih lavina ili ledenica i snijega koje padaju sa zgrada.

 

Dopunska kasko osiguranja su:

Krađa - osiguranjem je obuhvaćena šteta ako je osigurano vozilo odvezeno, uništeno ili oštećeno prilikom krađe ili pokušaja krivičnog djela krađe, razbojničke krađe, razbojništva, prijavljenog organu Ministarstva unutrašnjih poslova.
Utaja - prisvajanje povjerenog vozila ili pribavljanje protivpravne imovinske koristi od lica kome je vozilo dato u najam od osiguranika čija je djelatnost iznajmljivanje vozila.
Opasnost od potapanja vozila - potapanjem se smatra iznenadno i neočekivano propadanje vozila pri radu sa kasetama ili za vrijeme rada na močvarnom, muljevitom, pjeskovitom, nasutom i sličnom terenu.

Preuzmite uslove za kombinovano osiguranje motornih vozila