Vizija i misija

Misija

Svoju misiju Društvo zasniva na konstantnom poboljšanju kvaliteta usluga kroz sistemski i kontinuiran rad, baziran na profesionalnosti i timskom radu naših saradnika, kao i kroz poštovanje načela struke i pravnih normi.

Vizija

Vizija Društva zasniva se na kreiranju dugoročne konkurentske pozicije na tržištu osiguranja Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a bazirane na zadovoljstvu i povjerenju osiguranika i poslovnih partnera.
Navedene planove Društvo nastoji da ostvari sprovođenjem sljedećih strateških ciljeva:
- uvođenjem novih vrsta osiguranja,
- poboljšanjem kvaliteta usluga,
- održavanjem visokog nivoa u rješavanju odštetnih zahtjeva,
- primjenom inovativnih metoda u poslovanju,
- razvojem ljudskih potencijala,
- podržavanjem društveno korisnih aktivnosti neprofitnih organizacija,
- konstantnim praćenjem potreba naših klijenata