O nama

Osiguranje Aura je akcionarsko društvo osnovano 2007. godine, kada je dobilo dozvolu za obavljanje obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.
Stavljanjem načela profesionalnosti i konkurentnosti u prvi plan i pružanjem kvalitetne, optimalne i brze usluge svim osiguranicima “Aura” je u proteklih osam godina postala prepoznatljiva na tržištu osiguranja. Ključni motiv u poslovanju jedne od rijetkih domaćih osiguravajućih kuća je kreiranje dugoročne konkurentske pozicije na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine bazirane na zadovoljstvu i povjerenju osiguranika i poslovnih partnera.
Kako bi se približili korisnicima naših usluga stvorili smo mrežu poslovnih jedinica širom BiH.
Stalni rast premije, kapitala i broja klijenata te brza i efikasna usluga urodili su plodom i ispunjavanjem jednog od strateških ciljeva - kreiranjem paketa usluga u kojem nudimo sve vrste neživotnog osiguranja.