Osiguranje od Autoodgovornosti

Obavezno, zakonom propisano osiguranje oblikovali smo po vašoj mjeri i želji. Neka vaša obaveza bude ugodnija.
Osiguranje Aura - pod obavezno!

Da bi zaštitili vlastiti ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila, dužni su, po zakonu, da sklope ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila nanesu trećim osobama zbog smrti, tjelesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.

Ukoliko vozilom putujete u inostranstvo, osim saobraćajne i međunarodne dozvole, neophodno je da posjedujete i međunarodnu kartu osiguranja, tzv. zelenu kartu, kao dokaz da ste zaključili osiguranje od autoodgovornosti i da imate validno osiguravajuće pokriće i u inostranstvu. Zelena karta se može nabaviti kod društava za osiguranja i traje koliko i polisa osiguranja od autoodgovornosti.
Ukoliko sklopite osiguranje od automobilske odgovornosti u našoj kući, mi ćemo umjesto Vas platiti štetu koju pretrpe treće osobe ako je do saobraćajne nezgode došlo Vašom krivicom.
Pravo na naknadu štete imaju sve osobe koje se nalaze u vozilu koje je skrivilo saobraćajnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje učestvuje u saobraćajnoj nezgodi.
Uz polisu autoodgovornosti moguće je zaključiti i dodatno pokriće osiguranja vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Bonusi:
Dobre i savjesne vozače nagrađujemo popustom na premiju osiguranja (bonus).

Za svaku godinu bez prijavljene štete nagrađujemo Vas :
nakon prve godine deset odsto na premiju osiguranja,
nakon druge godine 20 odsto na premiju osiguranja,
nakon treće godine 30 odsto na premiju osiguranja,
nakon četvrte godine 40 odsto na premiju osiguranja,
nakon pete godine 50 odsto na premiju osiguranja.

Povrat neiskorištenog dijela premije

U slučaju uništenja ili odjave vozila, osiguravajuće društvo je obavezno, a na zahtjev osiguranika, vratiti neiskorišteni dio premije od dana prijema otkaza osiguranja. Društvo će vratiti neiskorišteni dio premije osiguranja pod uslovom da se do tada nije dogodio osigurani slučaj.
Ako se za vrijeme trajanja osiguranja promijeni vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila, prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti prenose se na novog vlasnika, odnosno korisnika. Prava i obaveze koje se prenesu na novog vlasnika traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.
Da biste dobili povrat premije potrebno je da u osiguravajućem društvu podnesete zahtjev za povrat neiskorištenog dijela premije. Takođe, uz zahtjev je potrebno priložiti:

- original polisu osiguranja,
- original zeleni karton,
- fotokopiju vlasničkog lista,
- fotokopiju saobraćajne dozvole,
- fotokopiju lične karte i
- fotokopija kartice tekućeg/žiro-računa.

Preuzmite uslove za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima

Comments are closed.