Osiguranje od nezgode

fcf8847a-74cb-4481-964f-dc29be4f91fa

Osiguranje Aura ne dozvoljava da vas događaji iznenade. Ugovaranjem polise osiguranja od nezgode neželjene događaje ne možete spriječiti ali možete ublažiti njihove posljedice i finansijske troškove. Ne prepuštajte se slučaju i osigurajte se.

Osiguranjem od nezgode obuhvaćeni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, djelujući uglavnom spolja, imaju za posljedicu njegovu smrt, invaliditet ili narušavanje zdravlja.

Šta je osigurano?

Kolektivno osiguranje radnika obuhvata osiguranje od posljedica:

1. gaženja, sudara, udara kakvim predmetom ili o kakav predmet,
2. udarca električne struje ili groma,
3. pada, okliznuća ili survavanja, davljenja ili utapanja, gušenja ili ugušenja,
4. ranjavanja oružjem, eksplozivnim sredstvima ili raznim drugim predmetima,
5. uboda kakvim predmetom, udara ili ujeda životinje i uboda insekta,
6. trovanje hranom koje za posledicu ima smrt osiguranika,
7. infekcija povrede prouzrokovane nezgodom,
8. trovanje usled udisanja gasova ili otrovnih para,
9. opekotine,
10. prsnuće mišića, iščašenje, prsnuće zglobnih veza, prelom zdravih kostiju,
11. djelovanje svjetlosnih ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena,
12. djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka.

Naknada u slučaju nastanka osiguranog slučaja

Kada nastane nesrećni slučaj Osiguranje Aura isplaćuje iznose utvrđene u ugovoru o osiguranju, i to:
1. osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usljed nesrećnog slučaja nastupila smrt osiguranika,
2. osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako je usljed nesrećnog slučaja nastupio potpuni invaliditet,
3. procenat od osigurane sume koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta, ako je usljed nesrećnog slučaja kod osiguranika nastupio djelimični invaliditet
4. dnevnu naknadu ako je osiguranik usljed nesrećnog slučaja bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za obavljanje svog redovnog zanimanja,
5. naknadu troškova lečenja.

Kada će osigurana suma biti isplaćena?
Osiguranje Aura je dužno da isplati osiguranu sumu, odnosno odgovarajući procenat osigurane sume ili ugovorenu dnevnu naknadu osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja, u roku od 30 dana računajući od dana kada je osiguravač utvrdio svoju obavezu i iznos osigurane sume.

Ko je korisnik osiguranja?
Ako u polisi nije drugačije navedeno, korisnicima osiguranja za slučaj osiguranikove smrti smatraju se:
- osiguranikova djeca i bračni drug na jednake dijelove, a ako djeca nisu živa onda njihovi potomci po pravu predstavljanja
- ako nema djece ni njihovih potomaka, bračni drug na jednu polovinu a roditelji na drugu,
- ako nema ni bračnog druga, samo roditelji,
- ako nema lica navedenih u prethodnim tačkama, ostali zakonski nasljednici na osnovu sudske odluke

U slučaju invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad i troškova liječenja, korisnik je sam osiguranik.

 Preuzmite opšte uslove za osiguranje lica od posljedica nezgode

Preuzmite dopunske uslove - osiguranje vozača, putnika i radnika od posljedica nezgode

Preuzmite dopunske uslove - osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nezgode

Comments are closed.