Osnovni podaci

Naziv : Osiguranje Aura a.d.
Adresa : Veljka Mlađenovića 7d, 78 000 Banjaluka
Direktor Društva : Miodrag Čoprka

JIB: 4402741620001

Osiguranje Aura je osnovano 2007. godine. Od tada do danas kapital je povećavan dva puta. Prvi put kapital je povećan 2010. godine sa dva miliona KM vrijednosnim prioritetnim nekumulativnim akcijama od strane fondova Investiciono - razvojne banke RS, i to Fonda za restituciju RS i Akcijskog fonda RS. Akcijama koje su u posjedu ovih fondova Društvo isplaćuje dividendu i izmiruje svoje obaveze prema akcionarima. Druga dokapitalizacija je izvršena 2013. godine kada su emitovane nove akcije u vrijednosti 1,25 miliona KM iz neraspoređene dobiti iz prethodnog perioda na osnovu čega je ukupan osnovni kapital Društva povećan na 5,25 miliona KM. Uzimajući u obzir da je posljednja dokapitalizacija izvršena iz vlastitih sredstava, Društvo je jasno potvrdilo svoju opredijeljenost ka dugoročnom i stabilnom poslovanju na tržištu osiguranja.
Osnivanjem Filijale u Sarajevu, u Federaciji BiH, krajem 2013. godine, Društvo je ispunilo preduslove za širenje poslovne mreže i mreže saradnika što je za rezultat imalo značajno povećanje premije u 2014. i 2015. godini.